Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier via de volgende link:

online retourformulier

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging sturen.

Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zo veel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals kleding, schoenen en overige op wens gemaakte producten.
  • Bedrukte of geborduurde artikelen
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals verven, kitten, lijmen en overige chemische artikelen
  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals oorkappen, oorpluggen, filters, filtermaskers
  • Zakelijke klanten.

Bezig met laden...