ISO Certificering

ISO 9001:2015 gecertificeerd


Kwaliteitsgarantie voor u als klant

Delftechniek is een ISO 9001:2015 gecertificeerde technische groothandel. Er wordt binnen onze organisatie voortdurend gewerkt aan continue verbetering. Alle processen binnen ons bedrijf voldoen aan de gestelde eisen van de ISO 9001 norm. Het garandeert u als klant een kwalitatieve dienstverlening. ISO 9001 is een internationaal erkende norm waardoor de prestaties wereldwijd van hetzelfde niveau zijn.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Het management van Delftechniek stelt verbetering van de organisatie, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid voorop en het management betrekt werknemers in de verschillende afdelingen systematisch en doeltreffend bij implementatie van verbeteringen. Wij zijn kritisch op het eigen handelen, evalueren en analyseren continue. Sterker nog dit is geborgd binnen onze processen en een vast onderdeel. Daardoor kunnen wij doorlopend bijstellen en blijven verbeteren.

Toetsing aan het voldoen aan eisen en standaarden

Het voldoen aan de gestelde eisen en normen wordt doorlopend getoetst doormiddel van interne audits. Periodiek worden we tevens getoetst door een externe geaccrediteerde en onafhankelijk certificatie instelling. Deze controleert of wij aan de gestelde eisen voldoen en reikt na een positieve beoordeling het certificaat uit. Wij worden o.a. getoetst op:

1. Klantgerichtheid;
2. Leiderschap;
3. Betrokkenheid van mensen in de organisatie;
4. Systeemaanpak;
5. Procesbenadering;
6. Continue verbetering;
7. Borging van kwaliteit;
8. Management op basis van feiten;
9. Relatiemanagement.

Bezig met laden...