MVO

Sustainable Development Goals | SDG’s | MVO

Delftechniek voelt zich verantwoordelijk voor de omgeving waarin zij opereert. Daarbij staat het voorkomen en het terugdringen van negatieve effecten voor haar bedrijfsprocessen op de omgeving en de maatschappij centraal. Delftechniek levert haar bijdrage door in te zetten op het behoud van grondstoffen, het reduceren van CO2-uitstoot, het voorkomen van verontreiniging en actief bijdragen aan een circulaire economie.

Naast het implementeren van een milieuzorgsysteem vindt Delftechniek het belangrijk om bij te dragen aan de VN Sustainable Development Goals (SDG’s). U vindt in ons een proactieve en innoverende partner, samen maken we een verschil.

Bijdrage aan SDG’S

Wij realiseren dit door in te zetten op:
Eerlijke werkomstandigheden en schone productieprocessen in productielanden; In juli 2016 tekenden onze hoofdleveranciers het convenant Duurzame Kleding en Textiel en tevens conformeren wij leveranciers/producenten om zich aan te sluiten bij een gedragscode die zich inzet voor minimale en eerlijke arbeidsvoorwaarden.

  • Minder vervuiling tijdens bedrijfsprocessen; investeren in duurzame alternatieven (o.a. transport/ ledverlichting).
  • Een assortiment dat is samengesteld met producten waarbij duurzame en eerlijke productie een kernwaarde is; partnerships met fabrikanten die onze duurzaamheidsdoelstellingen onderschrijven en werk maken met de invulling van de internationale SDG’s.
  • Behoud van grondstoffen en een actieve bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie. Door het kosteloos faciliteren van een circulaire retourlogistiek voor kleding, schoenen en E-waste (Wecycle Partnership).
  • Het realiseren van een 10% langere levensduur van uw producten of artikelen door monitoren, bijsturen en repareren.
  • Het intern scheiden van afvalstromen en het gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen waar mogelijk. Onder andere door producten te verpakken in recyclebare dozen en tassen. Alle gebruikte plastic verzendzakken zijn vervaardigd uit 80% gerecycled plastic.
  • Doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Zowel intern in onze eigen organisatie, als extern door langdurige samenwerking met onze partners (onze SDG 17 partnerships).
  • Het investeren in de leefbaarheid en een gezonde levensstijl in de regio.

Wij bieden u een praktische, eerlijke en realistische invulling aan uw duurzaamheidsdoelen. Wij blijven innoveren door samenwerkingen aan te gaan op het gebied van duurzaamheid en MVO met lokale partners en leveranciers. Dit heeft het grote voordeel dat de geboekte winsten (milieuwinst en social return) direct herleidbaar en zichtbaar zijn. Door praktisch en gericht invulling te geven aan de SDG’s dragen wij bij aan de meer duurzame, mensgerichte en circulaire organisatie en samenleving.

Bezig met laden...