NEN Keuringen

NEN 3140 – Keuring gereedschap en apparatuur

Het is belangrijk dat uw personeel veilig en verantwoord kan werken. Door uw elektrische arbeidsmiddelen te keuren volgens de NEN3140-norm voorkomt u problemen en voldoet u aan de ARBO-wet. Een keuring van uw handgereedschap volgens de norm NEN 3140 bestaat uit een visuele keuring en een aantal tests. Tijdens de visuele controle kijken we naar:

 • Of het gereedschap is voorzien van beschermkappen
 • Er geen kabels met kabelbreuk zijn
 • Er kunnen geen vingers bij geleidende delen komen


NEN 2484 – Keuring ladders en trappen

Maakt u binnen uw bedrijf gebruik van klimmateriaal, dan moet dit jaarlijks geïnspecteerd worden door middel van een NEN 2484 keuring. Zo zorgt u niet alleen voor veilige arbeidsomstandigheden voor u en uw medewerkers, maar voldoet u ook aan de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in de Arbowet. Deze norm stelt eisen aan draagbaar materiaal dat staand wordt gebruikt. Tijdens de NEN 2484 keuring controleren we zowel het volledige product als de verschillende onderdelen, zoals bevestigingsmaterialen en op zaken als vervorming en slijtage. Ook letten we onder andere meer op:

 • Het functioneren
 • De rechtheid
 • De compleetheid
 • De opschriften
 • De uitschuif begrenzing

Ladders en trappen moeten ieder jaar een NEN 2484 keuring ondergaan.

NEN 360, 361,365 – Valbeveiliging

Als het om valbeveiligingsmiddelen gaat, is het ontzettend belangrijk dat deze in perfecte staat zijn. Alleen dan zijn deze middelen gegarandeerd veilig. Iedere gebruiker moet het materiaal grondig inspecteren voor gebruik. In de praktijk gebeurt dit helaas niet altijd. Daarom moeten de valbeveiligingsmiddelen ook ieder jaar volgens de NEN EN 365 geïnspecteerd en gekeurd worden. Volgens de Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van de NEN 360-,361 en 365 is de beste manier om aan deze Arbo Wetgeving te voldoen. De norm beschrijft de inspectiepunten voor het keuren van valbeveiliging. Hierbij is de NEN 365 een overkoepelende norm die gaat over de systemen voor valbeveiliging, de NEN 360 beschrijft de eisen aan valbeschermers met lijnspanners en de NEN 361 gaat over valharnassen. Aan de hand van een checklist wordt er op diverse inspectiepunten gekeurd. De inspectiepunten betreffen onder andere:

 • De gordel
 • Verbindingsmiddelen
 • Ankers
 • D-ringen

Elk valbeveiligingsmiddel moet minstens 1x per 12 maanden of na een val gekeurd worden.

NEN 15635 - Inspectie magazijnstellingen

Als ondernemer wilt u de veiligheid binnen het magazijn of in de werkplaats waarborgen. De aanwezigheid van stellingen en het onderhoud hiervan heeft hier impact op. Een onveilige stelling kan tenslotte voor nare gevolgen zorgen. Maar hoe zit het met het keuren van stellingen?

De keuringsplicht geldt in principe voor alle mogelijke stalen opslagsystemen; van eenvoudige legbordstellingen, palletstellingen en draagarmstellingen tot en met volautomatische hoogbouw magazijnen en niet te vergeten ook vrijstaande bordesvloeren/ entresolvloeren. Aan de hand van een checklist wordt gecontroleerd of het gebruik van de stellingen overeenkomt met de gebruiksveiligheid als bedoeld in de Arbowetgeving en de NEN-EN 15635. Hieronder vallen onder andere de aanwezigheid en conditie van:

 • Aanrijdbeschermers
 • Gangpadbreedtes in relatie met het toegepaste intern transportmaterieel
 • Toepassing van voorgeschreven veiligheidsafstanden


NEN 1004 en EN1298 – Inspectie rolsteigers

Voor rolsteigers zijn er ook NEN-EN normen opgesteld. Dat is gericht op de kwaliteit en veiligheid van de rolsteigers.

NEN 1004

Allereerst de NEN 1004. Deze geldt voor rolsteigers die opgebouwd zijn uit gefabriceerde onderdelen en richten zich op de constructie en uitvoering van de rolsteigers. In deze norm wordt alles beschreven omtrent afmetingen, materialen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen van rolsteigers.

NEN-EN 1298

De NEN-EN 1298 normering is er ook voor rolsteigers, maar richt zich erop dat iedere rolsteiger dient te zijn voorzien van een handleiding voor het gebruik ervan. Deze moet beschikbaar zijn in de Nederlandse taal en voldoen aan de NEN-EN 1298 normering. Een rolsteiger moet voor het eerste gebruik gekeurd worden en vervolgens minimaal één keer per jaar.


Slangkeuringen

Een geregelde keuring van slangen is van groot belang voor de betrouwbaarheid, levensduur en uptime. De keuring behelst een visuele inspectie, een drukproef en een test van de elektrische weerstand. Indien nodig bieden wij u een reparatievoorstel aan. Wanneer een keuring negatief uitpakt, kunnen wij uw slangen vaak snel en ter plekke repareren of vervangen. Uw slangen krijgen na keuring een uniek identificatie- en testcertificaat.

Voordelen NEN-keuringen

De NEN-normering is een methode om aan de gestelde eisen vanuit de overheid en verzekeraars te voldoen. Het periodiek laten uitvoeren van een NEN-keuring geeft jou als werkgever en/of eigenaar een aantal voordelen:

- Het voorkomen van incidenten en de mogelijke schade hiervan. Bijvoorbeeld brand of letselongevallen;

- Verminderd het risico op onverwachte bedrijfsuitval waarbij de gevolgen groot zijn zoals omzetvermindering of productieschade;

- Het geeft een invulling aan de wettelijke eisen wat betreft zorgplicht voor werknemers en derden.

De NEN-keuringen worden uitgevoerd door een erkende inspecteur die de deskundigheid en de ervaring heeft om de inspectie uit te voeren. Na het keuren en certificeren van de materialen krijgen deze de vereiste keuringsstickers. Met de officiële certificaten voldoet u aan alle veiligheidseisen. Bij een Arbo-controle kunt u dit direct en duidelijk aantonen. De keuringen vinden plaats in onze vestiging en bij u op locatie.

Voor een keuringsafspraak kunt u contact opnemen met Delftechniek Service via 0596-654522.

Bezig met laden...