Normeringen

Normeringen voor werkkleding

Als in een werksituatie normale werkkleding niet voldoende bescherming biedt tegen o.a. weersinvloeden, hitte, koude, chemicaliën of ander gevaar dient beschermde gecertificeerde kleding te worden gedragen. Regelgeving begint met de Europese Norm EN 340. Deze Europese Richtlijn is bestemd voor werkgevers en legt hen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op wanneer de risico’s niet kunnen worden vermeden of voldoende beperkt door technische middelen voor collectieve bescherming of door methodes van werkorganisatie.

Lees hier meer over de normeringen voor werkkleding


Normeringen voor werkschoenen en laarzen

S-classificaties, O-classificaties en ESD voor werkschoenen en werklaarzen
Wanneer u veilige werkschoenen zoekt voor de omstandigheden waarin u werkt, is het belangrijk te weten welke veiligheidseisen in acht genomen dienen te worden. Voor veiligheidsschoenen wordt gebruik gemaakt van 5 zogenaamde S-classificaties om aan te geven welke eigenschappen de werkschoen bezit. De S staat voor 'Safety'. Elke klasse bezit specifieke eigenschappen voor specifieke omstandigheden. Voor werkschoenen waarbij geen eisen worden gesteld aan de teenbescherming (zonder beschermneus) wordt gebruik gemaakt van de O-classificatie. De O staat voor 'Occupational', wat inhoudt dat het om werkschoenen gaat met bepaalde eigenschappen die aangegeven worden door het nummer dat na de O wordt vermeld. Daarnaast wordt tevens gesproken van zogenaamde ESD werkschoenen, waar werkschoenen mee worden bedoeld die elektrostatisch ontladen.

Lees hier meer over de normeringen voor werkschoenen en laarzen

Normeringen voor werkhandschoenen

Handbescherming, waaronder werkhandschoenen is een zeer belangrijke vorm van persoonlijke bescherming tijdens het werken. Met de juiste handbescherming voorkomt u een aangetaste huid en beschadigde vingers. Maar waar moet u op letten bij het kiezen van handbescherming? Er zijn 5 normeringen voor handbescherming, waaronder werkhandschoenen. Deze normeringen zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat werkhandschoenen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees hier meer over de normeringen voor werkhandschoenen